Touchskærm til undervisning

Måden, hvorpå undervisningen foregår, kan variere skolerne imellem. Dette bør AV-løsninger tage højde for. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV-løsninger og touchskærm til undervisning.

Touchskærm til undervisning i folke- og privatskoler

Undervisningsformen i folke- og privatskoler varierer typisk mellem de forskellige fag. Dette er da også for en stor dels vedkommende årsagen til, at AV-løsninger og touchskærm til undervisning bør tilrettelægges ud fra det enkelte fags behov.

Læringen inden for fx humanistiske fag er i mange tilfælde baseret på empirisk datagrundlag, som underviseren videreformidler til eleverne. Derfor er en AV-løsning med gode præsentationsmuligheder via en touchskærm til undervisning essentielle. Det skyldes, at eleverne klart og tydeligt skal kunne se, hvad der foregår på skærmen eller lærredet. Af selv samme årsag bør en touchskærm til undervisning tage højde for lokalets indretning. Men også lysforhold og de typer præsentationer, som vises i lokalet, er vigtige at tage højde for.

Kreative og naturvidenskabelige fag er omvendt i nogle tilfælde mere dialog baserede. Eleverne forventes at komme med input i henhold til deres beregninger eller præsentationer mv. Af denne årsag er det i forbindelse med AV-løsninger  typisk værdiskabende at kigge nærmere på trådløs overførsel. Det skyldes, at eleverne (og underviser) hurtigt og nemt kan dele deres præsentation i forbindelse med undervisningen.

 

Touchskærm til undervisning på gymnasielle uddannelser og erhvervsuddannelser

På gymnasielle uddannelser og erhvervsuddannelser er det typisk forventet, at eleverne har egen PC med. Det åbner nogle muligheder i henhold til at kunne standardisere visse funktioner i AV-løsninger i alle klasselokalerne (såsom fx trådløs overførsel). I en lang periode har trådløs overførsel dog været begrænset til lyd og billede – og ikke haft touch-delen integreret.

I og med at skærme i stigende grad implementeres i klasselokalerne samtidig med, at flere PC’er ligeledes har en touchskærm, er det en efterspurgt funktion, at man trådløst og live kan dele sit skærmbillede, samt det man skriver på egen PC. En funktion som dette, der tidligere har krævet et USB-kabel, kan nu ligeledes gøres trådløst med de rette AV-løsninger.

 

Touchskærm til undervisning på videregående uddannelser

Foruden klasselokaler har visse videregående uddannelser ligeledes en del auditorier, større undervisningslokaler el.lign., hvori flere studerende fra forskellige klasser går til forelæsning. Større lokaler stiller naturligvis større krav til en AV-løsning. Det skyldes, at personerne på bagerste række naturligvis også skal kunne se præsentationen lige så klart og tydeligt som dem, der sidder forrest i lokalet.

I visse scenarier viser skærme sjældent stort nok billedstørrelse. Omvendt er lysstyrken i mange ordinære projektorer ligeledes for svag og inkonsistent i henhold til bl.a. farvekontrasten. Her kunne det i forbindelse med implementeringen af en AV-løsning i klasselokalet overvejes at kigge nærmere på laserprojektorer samt optiske projektionsskærme. 

Hertil forekommer typisk også ønske om én central styring af lys, gardiner eller mørklægning, zoneopdeling (hvis flere lokaler kan slås sammen) osv. Det er grunden til, at den rette rumstyring er et centralt element i større lokaler og auditorier.

Du er naturligvis altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om AV-løsninger eller touchskærm til undervisning.

 

Læs mere om os, og hvordan vi kan hjælpe med din AV-løsning her.