AV-løsninger til kontorhotel, hotel og konferencer

AV-løsninger understøttet med skræddersyet serviceaftale. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV-løsninger til kontorhotel, hotel og konferencer.

AV-løsninger til kontorhotel

Kontorhoteller og ejendomsselskaber, som drifter forskellige ejendomme samt tilhørende mødelokaler og AV-udstyr, har foruden de tekniske installationer et stort behov for høj fleksibilitet og effektivitet i henhold til servicering, når det kommer til blandt andet AV-løsninger.

Da der ofte er tale om mange forskellige lokaler på forskellige adresser, er det i samme grad vigtigt at have kendskab til hvilke AV-løsninger til kontorhotel, som er på de enkelte filialer. Gennemgange som disse er forholdsvis hurtigt klaret, men gennemgangene skaber omvendt et enkelt overblik for såvel kunden som leverandøren.

På denne måde skal slutbruger ikke beskrive, hvad der potentielt kan være i vejen i et mødelokale men omvendt blot fejlmelde det enkelte mødelokale. Herefter kan teknikeren hurtigt fejlsøge lokalet, da der forefindes et helt klart overblik over de installerede AV-løsninger.

Kontakt os på tlf 7217 0150 eller på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om AV og AV-løsninger til kontorhotel.

 

AV-løsninger til hotel

I samme grad har hotelbranchen et højt behov for servicering af deres AV-løsninger. Også på tidspunkter, der ligger uden for den normale arbejdstid fra kl. 07-17.

Såvel private som erhvervskunder, der har booket et mødelokale, konferencesal el.lign., forventer naturligvis, at mødet kan igangsættes øjeblikkeligt, når de ankommer. de forventer også, at AV-udstyret kan benyttes hurtigt og nemt, uden at det kræver en masse tid at sætte sig ind i systemet. Selvom dette selvfølgelig er det klare formål med enhver installation, er man nødsaget til at erkende, at der desværre alligevel er risici for tekniske problemer af den ene eller anden grund. Netop derfor er hurtig servicering afgørende i succesfulde serviceaftaler – og installationer – når det kommer til AV-løsninger. Det er uanset hvilket tidspunkt på døgnet, der er tale om.

Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om AV til hotel.

 

AV-løsninger til konferencer og konference lokaler

Konferencer (centre og lokaler), som driftes af et selskab med henblik på udlejning til kunder, har ofte behov for signifikant brugervenlighed. Derfor skal løsningen kunne igangsættes uden, at slutkunden skal introduceres til betjeningen af løsningen. Dette stiller naturligvis visse krav til betjeningen af de valgte AV-løsninger. Og det er uanset, om der er tale om et touchpanel eller et styringspanel med manuelle knapper.

Ligeledes er det vigtigt at have in mente, at lokalerne formentlig skal benyttes til forskellige former for møder. Det er ensbetydende med, at de installerede AV-løsninger bør have mulighed for at understøtte en lang række funktioner og mødetyper.

 

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du at høre mere om AV-løsninger til hotel eller konferencer? Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7217 0150. Eller skriv til os på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om AV til konferencer, eller hvis du har spørgsmål til AV-løsninger i det hele taget.