AV til erhverv

Forståelse for forretningen og den bagvedliggende mødekultur forudsætter en veltilrettelagt AV-strategi. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV til erhverv.

AV til erhverv: Finanssektoren og rådgivningserhverv

Den finansielle sektor og de rådgivende erhverv afholder i høj grad mange møder med kunder in-house. Bl.a. af denne årsag er det æstetiske og intuitionsmæssige aspekt af audiovisuelt udstyr til erhverv i høj grad influerende på et succesfuldt set up.

Kabler hængende fra bordene, uvished om betjening af AV-udstyret samt manglende fleksibilitet (fx opkoblingsmuligheder) er i høj grad faktorer, som kan kompromittere kvaliteten af et møde. Når mødet starter, vil der hos mødedeltagerne ofte være en begrundet forventning om en “plug-and-play” løsning, således at fokus udelukkende hviler på mødedeltagerne og vidensdeling herimellem – frem for hvordan AV-udstyret fungerer. 

AV til erhverv: Globale virksomheder

I takt med at der kommer flere forskellige produkter at vælge imellem, kommer der ligeledes mange flere veje at gå i henhold til audiovisuelt udstyr til erhverv i de forskellige filialer eller kontorer. Globale virksomheder med filialer på internationalt niveau værdsætter i mange tilfælde standardisering og strømlining af AV-udstyr i hele koncernen, således at brugersupporten minimeres, som følge af at tilgangen til betjeningen af udstyret ensartes.

Af denne årsag er det i mange tilfælde værd at kigge nærmere på hvilken mødekultur, som koncernen præges af i dag, da man på denne måde kan træffe en bedre organisatorisk beslutning vedrørende hvilket AV til erhverv, som ønskes implementeret i den enkelte koncern.

AV til erhverv: Medie- og reklamebureauer 

I erhverv, som tilbyder videreformidling af bestemte budskaber på andre selskabers vegne, er det foruden æstetikken og teknikken i mange tilfælde en signifikant faktor, at det valgte AV-udstyr gengiver budskaberne som intentioneret, da de blev udarbejdet. Netop derfor er præsentationsudstyret og de valgte kameraløsninger altafgørende for succesfulde møder i og med, at nøjagtige farve- og lydgengivelser i sig selv understøtter salgsprocessen.

Afhængig af hvilke budskaber og værktøjer, der er tale om, er der naturligvis mange forskellige løsninger at overveje. Derfor bør den endelige beslutning angående valget af AV til erhverv naturligvis blive forudsat af et velinformeret grundlag omkring fordele og ulemper ved fx projektor- og skærmløsninger.

AV til erhverv: Små og mellemstore virksomheder 

Såfremt der er tale om kontorfællesskaber, hvori mødelokalerne benyttes af flere forskellige virksomheder, er det vigtigt at etablere AV-løsninger, som understøtter en lang række funktioner- På denne måde imødegås problemet  med, at mødelokalet udelukkende forbeholdes bestemte typer møder.

I dag er mange AV-løsninger heldigvis så alsidige og fleksible fra starten af, at der både er mulighed for at afholde interne og eksterne møder i mødelokalet i de fleste kontorfælleskaber. Hvis der på et senere tidspunkt fx ønskes kameraløsninger med to-splittet kameraløsning eller lignende, så vil der i de fleste tilfælde være rig mulighed for overbygning på eksisterende udstyr. Dette er bl.a. fordi, at AV-industrien i langt højere grad præges af videoplatforme såsom Microsoft Teams, hvilket er ensbetydende med, at der ikke kun er én hardwareproducent at gå med – men i stedet utallige, som hver især understøtter hinandens funktioner på kryds og tværs.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf 7217 0150 eller på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om AV-løsninger til erhverv.