AV-løsninger til den offentlige sektor

AV-løsninger tilpasset den enkelte institution. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV til den offentlige sektor.

Kirker

Det vitale ved installation af AV-løsninger i kirker er ofte, hvordan det æstetiske aspekt kan maksimeres til nær usynlighed samtidig med, at AV-løsningen er fuldt ud kompatibel med lyd- og billedforholdene i kirken. Typisk er der to scenarier i henhold til æstetikken. Enten installeres AV-udstyret bestemte steder på sådan en måde, at de ikke er synlige for personerne i kirken.

Alternativt kan udstyret gøres til en integreret del af kirken. Det kan ske ved designmæssigt at være i overensstemmelse med det rustikke “look”. Fx begynder flere kirker at udskifte traditionelle nummertavler med bestemte informationsskærme. Her kan informationerne, som ligger på skærmen, decentralt kan styres af de personer, der er tilkoblet systemet.

Dette skaber mulighed for, at nummertavlerne kan benyttes til videreformidling af kirkens budskaber, temaer mv., når der ikke er officielle ceremonier i gang. I henhold til det æstetiske aspekt heraf kan skærmene installeres med mat overflade og fra lavt til ikke eksisterende blåt baggrundslys. På den måde holdet det rustikke og gammeldags design intakt.

Ønskes skærmene ligeledes som en reel del af kirkens design, kan de integreres i en rustik, skræddersyet ramme således, at de falder i ét med væggen.

 

Plejehjem

Digital skiltning er typisk en vel integreret del i mange plejehjem. Det gør, at beboere bliver informeret om relevante nyheder og budskaber. Samtidigt kan besøgende gæster benytte informationerne til at være up-to-date med plejehjemmets kommende begivenheder.

Hidtil har mange plejehjem benyttet simple løsninger, hvori der placeres en lokal PC tilknyttet skærmen, som informationen skal reguleres lokalt fra. Hvis der dog på et senere tidspunkt bliver behov for at få yderligere informationsskærme andre steder, kan det hurtigt blive noget af et  projekt at synkronisere alle informationerne på alle skærmene. Derfor er softwarebaserede informationssystemer blevet en stor succes mange steder. Det skyldes først og fremmest, at man decentralt kan synkronisere og ændre informationerne på alle skærmene fra én PC.

De fleste semi professionelle skærme har nemlig i dag indbygget en webbrowser og player. Her kan en softwarelicens nemt pålægges. Foruden digital skiltning og AV-løsninger til de forskellige lokaler er der typisk også behov for et teleslyngeanlæg i større forsamlingslokaler. Det er ligeledes noget, som vi glædeligt giver en uforpligtende rådgivning omkring.

 

Idrætshaller og -anlæg

AV til den offentlige sektor i form af idrætshaller og -anlæg er typisk præger af lydanlægget. Det er nemlig en essentiel del af den komplette AV-løsning. I modsætning til fx videokonferencelokaler, hvor lyden “blot” forventes at være jævnt fordelt samt klar og tydelig uafhængig af lydstyrke og frekvens, stiller større idrætshaller naturligvis større krav til lydanlæggets dybde, volumen og bas.

Afhængig af om idrætshallen kan opdeles i flere zoner, kan det ligeledes være en fordel for mange slutbrugere at høre, hvordan det tilbudte lydanlæg reelt kommer til at lyde afhængigt af ens placering i hallen. Via et specielt udviklet softwaresystem har vi mulighed for at simulere, hvordan et givet anlæg kommer til at lyde, når det allerede er blevet installeret. På denne måde kan der hurtigt dannes konsensus omkring forventningsafstemningen vedrørende lydanlægget samt hvilke funktioner, der imødekommes.

Ønskes teleslyngeanlæg ligeledes som integreret del af anlægget, projekteres dette blot ind i tilbudsfasen. Det gør, at slutbruger har et komplet overblik over, hvad løsningen indeholder og hvilke funktioner, som integreres.

 

Byrådssale og kommunale ejendomme

AV-løsninger til den offentlige sektor i form af byrådssale skal i mange tilfælde understøtte et alsidigt behov samtidig med, at løsningen skal være kompatibel med kommunens nuværende IT-infrastruktur.

I byrådssale eller andre større forsamlingslokaler er der typisk behov for langt kabeltræk. Det er grunden til, at Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) er værd at overveje i beslutningsprocessen vedrørende fx lydanlægget. Man kan i så fald benytte eksisterende netværk i stedet for at etablere nye, lange kabeltræk.

Hvis der ligeledes er tale om en større kommunal bygning med mange lokaler, kan det med fordel overvejes at tage AV-udstyret på netværket (også kaldet AV over IP). På denne måde benyttes bygningens allerede eksisterende netværk til transmission af lyd- og billedsignaler.