Case - VUC Roskilde

AV-løsning med blandt andet autotracking kameraer til VUC Roskilde. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV-løsninger med billede og lyd.

VUC Roskilde – AV-løsning til fire undervisningslokaler

VUC Roskilde er en uddannelsesinstitution med adresse på Læderstræde i det centrale Roskilde. Som led i en ekspansion af undervisningen har VUC derudover lejet sig ind i lokaler på en første sal af en større bygning i Algade. I forbindelse med indretningen har Best-AV leveret og installeret billede og lyd i fire undervisningslokaler.

Ønske om autotracking

Der var fra VUC’s side et ønske om en løsning med video, der omfattede autotracking på lokalets underviser. Som en forlængelse heraf var der et krav om, at brugervenligheden på løsningen skulle være i højsædet, således at udstyret altid skal være let at betjene for underviseren. Herudover var det et krav, at lokalestøj fra elever i undervisningslokalet skulle minimeres fuldstændigt.

Brugervenligheden er essentiel

Brugermæssigt skulle løsningen opsættes således, at underviseren kommer med sin egen PC og herefter har muligheden for at undervise på den videoplatform, som underviseren selv ønsker at benytte.
Løsningen blev ensartet for de fire lokaler, der altså fik leveret og installeret samme udstyr til hvert lokale: 
Først og fremmest blev der i hvert undervisningslokale installeret et Aver PTZ USB baseret autotracking kamera, der automatisk følger underviseren.

Fokus på den gode lyd

Da en stor del af videoundervisning er betinget af lyden, blev der i løsningen lagt et stort fokus på, at lyden er klar og tydelig, og at lokalestøj fra elever sættes til et absolut minimum. Løsningen omfatter derfor også tre indbygningsmikrofoner i loftet, hvoraf den ene mikrofon er allokeret til undervisningsområdet, og de to andre mikrofoner er allokeret til elevområdet i lokalet. 

Til at betjene udstyret er der opsat et Neets panel ved siden af skærmen, hvor underviseren for brugervenlighedens skyld blot har fire knapper at betjene:
1) Start undervisning
2) Stop undervisning
3) Underviser har ordet 
4) Elever har ordet

Når underviseren har ordet, er elevmikrofonerne slukket og kameraets autotracking funktion følger underviseren.

Når eleverne har ordet, er kameraet drejet 180 grader rundt og dækker dermed resten af undervisningslokalet, og elevmikrofonerne er tændt. Endelig er der som tillæg til løsningen opsat to højttalere med høj taleforståelighed samt mixer med effektiv ekkokanseleringsfunktion.