Case - Nationalpark Thy

AV-løsning med skærme, projektorer mm til nationalparkens nye bygning. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om skærme og projektorer.

Omfattende AV-løsning til nationalparkens nye bygning

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark, og parken blev officielt indviet i 2008. Området omfatter 24.370 ha og strækker sig over et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Levering, installation af løsning

I forbindelse med indvielsen af nationalparkens nye bygning var der et ønske om en helt ny AV-løsning, der skulle bygges ind i teknikrum, formidlingsrum og møderum.

I den forbindelse blev Best-AV udvalgt som samarbejdspartner til levering, installation og idriftsætning af den omfattende AV-løsning. Best-AV har således leveret alt tilbehør, beslag,

memorykort, kabler, patchkabler mm, der er nødvendig for at installation fungerer og lever op til de beskrivelserne til projektet, som Nationalpark Thy på forhånd havde udformet.

Landskabsmodel

Som en del af den omfattende løsning er der leveret og installeret fire højttalere i lofterne. Fra højtalerne er der trukket signalkabler til racket i teknikrummet. Herudover er der monteret fire projektorer i lofterne, så objektivet på hver projektor befinder sig 390 cm over gulvhøjden. 

Endvidere er der leveret og installeret 12 lyttekopper og 12 videoafspillere. Lyttekopper og trykknappaneler er forbundet til hver sin videoafspiller, og videoafspillerne er monteres under aktiveringspunkterne og forbundet til aktiveringspunkternes knapper. En netværksswitch er monteret under landskabsmodellen, og derfra distribueres netværket til alle 13 afspillere.

Landskabsvæg og Zoozoom

Til nationalparkens landskabsvæg er der installeret en videoskærm med indbygget videoafspiller, hvor der tillige er monteret en lyttekop. Som tillæg til ovenstående er der leveret og installeret en 98″ skærm i 4K, der ved hjælp af software bliver opdateret med fotos taget af en udvalgt gruppe af amatørnaturfotografer. 

Alt AV-, lys, og lydudstyr i udstillingen styres af en showcontroller. På panelet er det muligt at starte udstillingen op, lukke udstillingen ned og betjene landskabsmodellen til brug for omvisninger