Case - Bellahøj Kirke

Helstøbt AV-løsning med brugervenlig betjening. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV-løsninger til kirker.

Integreret AV-løsning på tværs af lokaler

Bellahøj kirke, som ligger i 2700 Brønshøj, havde behov for en moderne og fleksibel AV-løsning, som kunne understøtte de forskellige arrangementer, der afholdes i kirken. På tværs af kirkens tre sale samt tilstødende lokaler er der således blevet installeret komplette AV-løsninger, som muliggør fleksibel zoneopdeling af lyd- og billedtransmission. På denne måde kan enhver gæst/medarbejder følge med i et specifikt arrangement, selvom man ikke fysisk befinder sig i den pågældende sal, hvor arrangementet afholdes. 

Kirkesalen

I kirkesalen er installeret en Canon projektor med 6.000 lumens og FHD opløsning, hvilket sørger for, at der altid fremvises et tydeligt og klart billede. Projektoren er monteret oven over udgangen til kirkesalen.

Der kan tilsluttes trådløst til projektoren fra PC, Mac samt via Airplay igennem Barco Clickshare. Herudover er der etableret HDMI tilslutning ved ønske om kabel

samtidig med, at der er mulighed for AUX lydtilslutning samt tilslutning til ekstern mixer, når der afholdes koncerter og lignende. Ligeledes er installeret tre trådløse mikrofoner med headset og håndholdt mikrofon, som samtidig kan være i brug. Grænseflademikrofonen er placeret således, at lyden fra salen sendes til teleslynge samt til streaming på internettet.

Som en del af denne AV-løsning er der i hver side af kirken disponeret med to højtalere, som er specialudviklet til kirker og auditorier. Disse højtalere kan både fungere som rendyrket talehøjtaler samt til musik og koncerter.

Lyden fordeles jævnt i hele kirkesalen, således den optimale lyddækning og taleforståelighed etableres. I projekteringsfasen er de specifikke højtalere blevet testet i en akustisk lydberegning med udgangspunkt i konkrete plantegninger. På denne måde sikres kvaliteten af den specifikke løsning, da denne er forhåndstestet. 

Alle mixere, som er integreret i løsningen, er placeret i et tilhørende rack, som er placeret i teknikrummet. Her er mulighed for tilslutning i salen for den eksterne mixer, således kor og orkester kan opkobles til det store lydsystem. På samme måde er alle forstærkere placeret i et rack med henblik på optimal servicering.

Den komplette AV-løsning styres via et simpelt og brugervenligt touchpanel, som både er placeret ved alteret samt udgangen. På denne måde kan både præster samt kirketjenere styre hele løsningen fra ét betjeningspanel. Det er via touchpanelet, at den installerede AV-løsning tændes og slukkes samtidig med, at alle nødvendige funktioner og ændringer foretages herpå. Via ét simpelt tryk kan kirkens forskellige sale lægges sammen samtidig med, at man kan styre hvorhen, man ønsker at sende billede og lyd.

De to tilstødende sale

Til kirkesalen tilstøder to andre sale, hvor der har været ønske om samme brugervenlige AV-løsning og betjening. I den ene sal er den eksisterende projektor og lærredsløsning genbenyttet. Til den anden sal er disponeret med en 55″ professionel LED skærm, som er placeret på en mobil gulvstander, der nemt kan flyttes rundt i kirken.

I begge sale er der mulighed for at få duplikeret billede og lyd fra kirkesalen, således alle gæster kan følge med under større arrangementer, selvom man ikke er fysisk tilstede i kirkesalen. Løsningen er lavet således, at man manuelt via touchpanelet skal acceptere, at kirkesalens AV-udstyr overtager præsentationen, således man ikke blot fra kirkesalen kan afbryde en igangværende præsentation, der finder sted i en af de to andre sale.

Ellers er der i de to tilstødende sale installeret samme AV-udstyr.

Streaming samt AV-løsning til resterende lokaler

For at et arrangement kan blive streamet til medieplatforme eller blive videooptaget, er der installeret et Panasonic PTZ-kamera. Streamingen kan ses fra PC, Smartphone eller tablet. Kameraet er monteret på væggen i kirkesalen og har et kraftigt zoom, således alle detaljer kommer med. Da det er et PTZ-kamera, kan der indstilles presets til forskellige positioner. Billedet fra kameraet kan sendes til projektoren i kirkesalen samt den store sal, som ligger lige ved siden af kirkesalen. 

Der er ligeledes placeret en streamingboks i teknikrummet. Her sendes videobilledet fra kameraet ud på internettet (streamingserver) samtidig med, at boksen giver mulighed for at optage gudstjenester, bryllupper eller andet efter behov.

For at flest mulige gæster kan følge med i et arrangement, er der hertil monteret en 55″ skærm i våbenhuset, således man kan følge med i, hvad der foregår i kirkesalen. I køkkenet, kirketjenerkontoret samt våbenhuset er der ligeledes disponeret med en fin, lille højtaler i loftet. På denne måde er det muligt at få lyden fra én af de tre sale videreformidlet hertil. Ligeledes er der på væggen monteret et lille styringspanel med 4 zoner/områder, hvori den specifikke zone samt volumenregulering kan justeres.

Foruden mixere og forstærkere er alle mikrofonmodtagere ligeledes placeret i teknikrummet. Herudover er monteret en UHD (Ultra High Definition) billedmixer, som sørger for distribution af billede til de rigtige zoner. Med denne kan der ligeledes sendes videosignal fra kamera til den store sal, således alle kan både se og høre præsten.