Case - Medicinrådet

AV-løsning med blandt andet LED skærme, videobarer og betjeningspaneler til seks mødelokaler hos Medicinrådet.  Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne inden for AV-udstyr til mødelokaler.

AV-løsning til Medicinrådet

Medicinrådet flyttede i oktober 2021 til nye kontorfaciliteter på Dampfærgevej tæt ved Østerport station i København.
I den forbindelse ønskede Medicinrådet en gennemgående modernisering af AV-udstyret i mødelokalerne, og i den henseende blev Best-AV udvalgt som leverandør og samarbejdspartner på løsningen.

Herunder kan du læse lidt om den løsning, der blev leveret og installeret.

LED skærme

Der er leveret og monteret en LED skærm i hvert af mødelokalerne. Skærmstørrelsen varierer fra 55-86″ – alt efter mødelokalets størrelse – således at den enkelte skærmstørrelse modsvarer det enkelte lokales størrelse.

I de mødelokaler, hvor det er muligt at sammenlægge eller opdele lokalerne, er der monteret en tilsvarende større skærm i hver ende af lokalet.

Yealink videobar

Til brug til onlinemøder er der leveret og installeret en Yealink videobar i hvert af de seks mødelokaler. Videobaren er elegant monteret lige under LED-skærmene med henblik på fuldt udbytte af funktionalitet såvel som visuelt design.
Ens for alle rummene er, at løsningen er leveret med en fast kabelpakke med en tilhørende kabelkrog, således at udfordringerne med løse ledninger i videst mulige omfang elimineres.

Betjeningspaneler

Der var fra Medicinrådets side et udtalt ønske om, at AV-løsningen i alle mødelokaler skulle være så brugervenlig som muligt. 

Løsningen blev et Neets touchpanel til styring af udstyret i det enkelte mødelokale. Løsningen med Neets betyder, at såfremt der skal afholdes et Microsoft Teams møde, skal brugeren blot trykke på Neets-panelet under ”Teams”. Herefter aktiveres videobaren, og mødet igangsættes. 
Hvis der modsætningsvis ønskes, at der præsenteres uden ”Teams” (eksempelvis i forbindelse med en intern præsentation), trykker brugeren blot på f.eks. ”Alm. møde”, hvorefter skærmen aktiveres.