Hvordan fungerer AV-processen hos os?

Klarhed, overskuelighed og en nøje tilrettelagt plan for implementering af en AV-løsning er altafgørende for et succesfuldt projekt. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om, hvordan vi arbejder.

Fremgangsmåde for implementering af den rette AV-løsning

Uanset om der er tale om ét mødelokale, som skal have monteret en ny skærm, en idrætshal, som skal have udskiftet et omfattende lydanlæg eller et komplet nyt domicil, er det altid essentielt at have en eksekverbar strategi på plads, således hele processen udspiller sig som tiltænkt.

1

Behovsafdækning

I den indledende dialog vil vi i samarbejde med projektets interessenter afdække behovet og opnå forventningsafstemmelse om hvilke funktioner, den endelige løsning indebærer.

2

Tilbudsafgivelse

Efter behovsafdækning vil der afgives komplet tilbud på en løsning, som imødekommer de beskrevne ønsker. Eventuelle spørgsmål eller revideringer vil herefter foretages.

3

Projektering

Ved accept af tilbud vil teknisk afdeling implementere detailprojekteringen og forberede installationsfasen, således alle faktorer er taget højde for inden montering.

4

Installation

Herefter installeres og konfigureres den komplette løsning i overensstemmelse med accepterede tilbud. Div. affald fjernes, medens oprydning/rengøring afslutningsvis foretages.

5

Aflevering

Installationen afleveres formelt med evt. kildekoder el.lign. til kontaktpersonen. Hvis der er ønske om undervisning i løsningen, vil dette ligeledes arrangeres efter aftale.

6

Dette er en overskrift

Medmindre andet specificeres, er der som standard altid service og garanti på en AV-løsning. Vi kan skræddersy den serviceaftale, som stemmer overens med jeres behov.

Fleksibilitet er nøgleordet

Grundet eksponentielt forøget udbud af en lang række forskellige produkt-, service- og løsningsmuligheder, er vi naturligvis bevidste om, at de enkelte ønsker og behov fra kunde til kunde varierer signifikant. Af denne årsag er det ikke sikkert, at den samme strategi (som beskrevet foroven) findes anvendelig i tilstrækkelig grad på enhver opgave, da mange faktorer kan påvirke projektets forløb. 

Hvis der er tale om byggesager vedrørende etablering af et nyt erhvervsdomicil, har arkitekterne typisk indflydelse på hvor henne i bygningen, der etableres AV-udstyr, mens ingeniørerne blandt mange opgaver tager højde for detailprojektering af føringsveje, ventilationsrør osv. Mange faktorer og ønsker fra byggeriets interessenter kan dog ændre sig løbende, hvilket er hvorfor arbejdsstrukturen ikke længere kan understøttes i serielle relationer, hvori rækkefølgen i fremgangsmåden er fast defineret. I projekter som disse har vi den fleksibilitet, som muliggør, at vi kan møde alle interessenter præcis der, hvor de er, samt følge dem frem og tilbage i processen, såfremt visse forhold har påvirket tidsplanen, behovet eller noget helt tredje.

Kontakt os via tlf 7217 0150 eller på info@best.av.dk for at høre mere omkring hvilke muligheder, som foreligger præcis jeres behov!

Kontakt os