HR

Hos Best-AV har vi en HR-politik. Vores HR-politik er nem og enkel. Vi behandler hinanden med gensidig respekt.

Vi ved, at glade mennesker smitter. De smitter med deres smil og deres humør. Det, som arbejdsrelateret gør folk glade, er, at de bliver mødt med respekt på alle niveauer. Lige fra vores administrerende direktør til vores elev (ja, vores direktør har også brug for anerkendelse). Derudover er det vigtigt, at vi i respekten for hinanden skaber et fagligt stærkt bånd mellem de forskellige afdelinger i vores virksomhed. Dette betyder, at vi gør rigtig meget i efteruddannelse, således at vores medarbejdere lige fra den nye sælger til vores overmontør, der har været hos os i en menneskealder, hele tiden fagligt udfordres på en positiv måde, som giver indhold for dem og gør, at de står endnu stærkere til at løse de daglige opgaver.

Vi ved også, at stress i dagligdagen er med til, at vi yder bedre og mere. Når det er positiv stress. Negativ stress gør præcis det omvendte. Derfor ønsker vi, at vores medarbejdere altid er bevidste om den balancegang, det er at gå fra positiv stress til negativ stress. Vi holder løbende kurser omkring dette.

Vi går ikke ind for medarbejdersamtaler en gang om året. Har man noget på hjerte, så skal man ikke gå og vente. Vi har en klar politik om, at vi er en dynamisk virksomhed, hvor man siger tingene, som de er, og man får altid svar på tiltale. Al dialog foregår åbent og positivt. Vi er bestemt ikke enige i alt, det skal vi heller ikke være, men vi er alle enige om, at vi skal behandle hinanden med gensidig respekt.

Best-AV_25